آموزشگاه موسیقی هنر اول-برگزار کننده مستر کلاس های موسیقی

آموزشگاه موسیقی هنر اول-زیر نظر فارغ تحصیلان موسیقی

آموزشگاه موسیقی هنر اول-زیر نظز وزارت فرهنگ و ارشاد

سازشناسی

پیانو

صدایی بسیار زیبا و پرطنین و گستره ی وسیع صوتی از ویژگی های پیانو است. پیانو به کامل ترین ساز مشهور است و به بیانی آن را مادر سازها می نامند.

گیتار

سازی بسیار دلنشین و باب میل جوانان. ولی اگر فکر می کنید خیلی سریع و نابرده رنج می توانید در آن مهارت پیدا نمایید، جواب منفی است.

دف

 

دف سازی عارفانه با صدایی نافذ، ساز صوفیان ایران کهن و از خانواده ی سازهای کوبه ای. برای آنکه بتوانید صدایی گوش نواز از دف تولید نمایید و ضمنا بتوانید سرعت ….

ویولون

اگر از اعماق وجودتان عاشقانه آن را می خواهید شروع کنید و صرفا برای تفریح به سراغ ویولن و آموزش ویولن نروید چون پشیمان خواهید شد. بدانید …

تار

پرقدرت و خوش آوا، با اصالتی بیش از 1000 سال ، روایت گر سرگذشت موسیقی ملی ماست. یکه تاز با صدای پرشکوهش جرقه ای در قلب آدمی می آفریند.

تبنک

تنبک، سازی با قدمت بیش از 1400 سال در فرهنگ و هنر ایران زمین. از خانواده ی سازهای کوبه ای و با صدایی درخشان و منحصر به فرد.